You are currently viewing Wykorzystanie pomp przemysłowych w produkcji dóbr

Wykorzystanie pomp przemysłowych w produkcji dóbr

W wielu instalacjach produkcyjnych dużą rolę odgrywają wszelkiego rodzaju pompy. Ich zastosowanie jest niezbędne wszędzie tam, gdzie w układzie znajduje się ciecz. Konieczność jej transportu wymusza na nas stosowanie odpowiednich rozwiązań, czyli właśnie pomp. Ich zadaniem jest wygenerowanie w układzie takiego ciśnienia, aby możliwe było za jego pomocą przesuwanie cieczy.

Zastosowanie odpowiednich pomp przemysłowych w produkcji jest kluczowe

pompy przemysłoweKonstrukcja pompy jest różna w zależności od jej zastosowania. I tutaj właśnie należy zwrócić uwagę na to, że nie każda pompa nadaje się do każdej cieczy. Zauważmy, że woda może powodować korozję, dlatego warto dla niej zastosować pompę na tą korozję odporną. W takich pompach stosuje się metale odporne na korozje i uszczelnienia gumowe. W przypadku transportu materiałów olejowych, takich jak oleje samochodowe, asfalty i inne materiały ropopochodne, które są dość żrące dla gumowych elementów, nie powinno się stosować pomp przemysłowych wyposażonych w gumowe uszczelnienia. W takich przypadkach pompy przemysłowe wyposażone są w specjalne uszczelniacze w postaci sznurów włóknistych lub uszczelek miedzianych. Przy wyborze pompy istotną rzeczą jest także określenie ciśnienia roboczego z jaką ta pompa ma pracować. Im ono będzie wyższe tym pompa musi być solidniejsza, jeśli chodzi o konstrukcje, a silnik napędowy powinien mieć większą moc, aby móc takie ciśnienie wygenerować. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na dobór pompy to wysokość jej podnoszenia, czyli maksymalna odległość na jaką musi ona przetransportować ciecz w stosunku do położenia pionowego pompy. Im jest ona wyższa tym wymagana jest większa siła pchająca łopatki, w taki sposób aby te siły nie zrównoważyły się z ciężarem cieczy, który będzie grawitacyjnie na nie wywierany. Pompy z reguły pracują na wspólnym układzie i dlatego można je często ze sobą łączyć, aby mogły się wzajemnie wspomagać w swojej pracy.

Jak widzimy wybór pompy zależy od wielu czynników, stąd też na rynku występuje wiele rodzajów pomp w różnej konfiguracji. Inżynierzy projektujący instalacje przemysłowe muszą być zaznajomieni ze wszystkimi czynnikami, które mają wpływ na dobór pompy, aby móc w odpowiedni sposób wybrać urządzenie. Przy wyborze nie można przesadzać, gdyż pompy są bardzo kosztowne, a do tego im pompa jest większa tym więcej energii potrzeba do jej działania.