You are currently viewing Wsparcie finansowe dla osób montujących pompy ciepła

Wsparcie finansowe dla osób montujących pompy ciepła

Dyrektywy unii europejskiej jasno określają kierunek ekologiczny, w jakim zmierzają kraje związkowe. Obowiązuje zasada, że w najbliższym czasie wszyscy członkowie unii muszą ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza. Temat jest bardzo rozległy, a dotyczy przede wszystkim emisji pochodzącej z kotłów na paliwa stałe.

Rząd zapowiada dofinansowania na pompę ciepła

dofinansowanie pompy ciepłaW myśl unijnych przepisów kraje powinny stopniowo, ale dość systematycznie odchodzić od paliw stałych, takich jak węgiel lub miał. Należy przez to rozumieć wymianę kotłów, na takie, które nie będą generowały żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Najbardziej popularnym i ekologicznym źródłem ciepła są pompy ciepła, często montowane w nowych domach. Inwestycja, w ten rodzaj ogrzewania zwraca się błyskawicznie, tym bardziej, przy wciąż rosnących cenach węgla i ropy. Rząd, chcąc wprowadzić jak najszybciej unijne zarządzenia stara się przekonać mieszkańców do pomp ciepła poprzez liczne kampanie reklamowe i dofinansowania. Takie dofinansowanie pompy ciepła można uzyskać składając wniosek w odpowiednim urzędzie. Są liczne programy, mające na celu poprawę naszej ekologii, a co za tym idzie, także wymianę kotła na bardziej ekologiczne. Dofinansowania są sporę i pokrywają koszty zakupu i montażu pomp ciepła, a także uzupełniających je paneli fotowoltaicznych. Wiele osób już do tej pory skorzystało z takich dofinansowań i raczej nikt nie narzeka na ich poziom.

Aby przystąpić do dofinansowania, należy wybrać projekt, który takie dofinansowania gwarantuje i złożyć wniosek. Jeśli spełniamy w nim określone kryteria, to dostaniemy zwrot jakiejś części kosztów zakupu pompy. Patrząc na kwoty, warto to zrobić, ponieważ są one wysokie, a bez programu musielibyśmy te koszty pokryć z własnych pieniędzy.