You are currently viewing Stacje kontroli pojazdów – kiedy zrobić przegląd auta?

Stacje kontroli pojazdów – kiedy zrobić przegląd auta?

 

Przegląd techniczny samochodu używanego powinien zostać przeprowadzony raz do roku. Nieco inaczej wygląda w przypadku nowych aut – te po zarejestrowaniu wystarczy, że udadzą się na przegląd po trzech latach. Na kolejną kontrolę właściciele samochodów z salonu będą musieli stawić się po upływie dwóch lat. Każda kolejna będzie odbywać się już standardowo, co roku. Zasada ta nie dotyczy pojazdów wyposażonych w instalację gazową. Ich właściciele, muszą stawiać się na przeglądzie raz w roku.

Kto powinien udać się na stację diagnostyczną?

stacja diagnostycznaPoza wspomnianymi pojazdami wyróżnić można jeszcze samochody zabytkowe. W ich przypadku badanie wykonuje się wyłącznie jednorazowo, przed zarejestrowaniem i uzyskaniem statusu zabytku. Obowiązek zgłaszania się na stację diagnostyczną nie jest związany wyłącznie z upływającym terminem poprzedniego badania. Z usług diagnosty muszą skorzystać również osoby, które zostały skierowane na badanie przez organ administracyjny lub służby porządkowe. Takie zalecenie może zostać wydane w momencie, kiedy doszło do kolizji lub wypadku z udziałem pojazdu bądź w wyniku eksploatacji samochód uległ awarii i według opinii, chociażby policji nie może poruszać się po drogach. Zazwyczaj obowiązek wcześniejszego badania technicznego wiąże się również z elektronicznym zabraniem dowodu rejestracyjnego pojazdu – odblokowany może zostać na dowolnym komisariacie policji, jeżeli właściciel potwierdzi, że stacja diagnostyczna dopuściła pojazd do ruchu. Informację o kolejnym okresie przeglądu samochodu można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym w wyznaczonym do tego miejscu, czyli od wewnętrznej strony (miejsce na pieczątki). Należy pamiętać, że za brak aktualnego przeglądu technicznego samochodu grozi kara grzywny w wysokości do 500 złotych, jednak oprócz tego należy doliczyć, że konieczne może być holowanie samochodu, a w przypadku kolizji bądź wypadku, konsekwencje mogą być jeszcze surowsze.

Warto zapisać sobie przypomnienie o konieczności udania się na przegląd, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie, swoich bliskich ani innych uczestników ruchu drogowego. Koszt badania technicznego wynosi 99 złotych w przypadku aut osobowych, nieco więcej jeżeli bada się motor, samochód ciężarowy bądź pojazd wyposażony w instalację gazową.