You are currently viewing Sprawne sposoby windykacji

Sprawne sposoby windykacji

Proces odzyskiwania należności dla każdego klienta był identyczny, choć przyczyny rozpoczęcia takowego mogły znacznie różnić się pomiędzy postępowaniami. Najczęściej prowadzone były one w imieniu banków, których klienci zalegali ze spłatą należności przez długi czas, aczkolwiek były one również uruchamiane na wniosek firm przewozowych czy transportowych, w przypadku nieuczciwych klientów nie uiszczających opłat za przejazd bez ważnego biletu.

Fachowe metody windykacji osób zadłużonych

windykacjaPodstawowym działaniem, w przypadku rozpoczęcia postępowania, było zwykłe wysłanie informacji o wszczęciu windykacji, oraz wezwanie do natychmiastowej spłaty należności. W przypadku niewielkich kwot pieniężnych było to w zupełności wystarczające, gdyż osoby zadłużone często zwracały należność nim została podjęta właściwa windykacja i proces odzyskiwania zadłużenia. W wielu przypadkach nie było to jednak działanie wystarczające, gdyż zdarzało się iż zadłużone osoby odmawiały kontaktu z firmą, lub aktywnie zatajały informacje, utrudniając prowadzenie postępowania windykacyjnego. W takiej sytuacji, windykatorzy podejmowali działania bardzo podobne do zadań wykonywanych przez prywatnych detektywów, choć mające odmienny cel. Mieli oni bowiem za zadanie zgromadzenie jak największej ilości informacji o osobie zadłużonej, jej miejscu pracy czy źródłach zarobku, w celu późniejszego zajęcia takowych jako spłaty zaległego długu oraz kosztów postępowania. Działania takie umożliwiały szybkie i bardzo skuteczne wykonanie procesu zajęcia wynagrodzenia, i na ogół umożliwiały bardzo szybkie zakończenie prowadzonego postępowania i zwrot należności osobie wnioskującej o windykację. Zdarzały się jednak sytuacje w których wynagrodzenie nie mogło zostać zajęte, gdyż osoba windykowana nie była zatrudniona lub też pracowała nielegalnie.

Ściągnięcie należności od takich osób wymagało podjęcia bardziej doraźnych działań, i wiązało się z koniecznością oddania sprawy do sądu w celu zarządzenia zajęcia mienia przez agencje komornicze. Takie działania przeprowadzane były w ostateczności, gdy wszelkie inne metody windykacji zawodziły, gdyż musiały być wykonywane w koordynacji z funkcjonariuszami policji i personelem agencji komorniczej, aczkolwiek były stuprocentowo skuteczne.