You are currently viewing Rola otworów w obudowach studni

Rola otworów w obudowach studni

Jeszcze do nie dawna studnie znajdowały się na podwórku niemal każdego domu i były jednym z głównych, lub jedynym źródłem czerpania wód. Obecnie spotyka się je coraz rzadziej, ale nie oznacza to, że całkowicie przestano je budować. Nadal dużą popularnością cieszą się studnie głębinowe.

Jak wygląda zabudowa studni z otworami?

obudowa studni z otworamiStudnie głębinowe nadal są bardzo często spotykane, szczególnie w miejscach, które nie mają jeszcze stałego dostępu do instalacji wodociągowej. W przeciwieństwie do studni z dostępem do wód gruntowych, ten jej typ pozwoli na zaopatrzenie w wodę o znacznie wyższej jakości. Przy budowie studni głębinowych korzysta się z innych rozwiązań, niż przy tworzeniu studni gruntowych, wykonanych w oparciu o kręgi betonowe. Obudowa studni z otworami – najczęściej wykorzystywana do budowy studni głębinowych – wykonana jest z tworzywa zwanego polietylenem, dzięki czemu jest znacznie bardziej odporna na utratę szczelności, w przeciwieństwie do studni zabezpieczonej kręgami z betonu. Wspomniane wcześniej otwory mogą być wykonane na specjalne życzenie klienta, w celu wspawania specjalnych króćców, lub tez zachowania odpowiedniej wentylacji studni i umożliwienia jej „oddychania”. Aby do studni, przez wspomniane wcześniej otwory, nie przedostawały się żadne mikroorganizmy, zabezpiecza się je specjalnymi siateczkami. Tworzenie otworów w studniach jest obecnie bardzo popularne, ze względu na to, że tworzywa sztuczne, które stosuje się obecnie do tworzenia zabudowy do studni, nie przepuszczają powietrza, co może spowodować pogorszenie się jakości wód głębinowych. Obecnie na rynku trudno spotkać obudowy do studni z fabrycznymi otworami, ale jak wspomniano wcześniej zazwyczaj nie ma problemów aby producent wywiercił je na specjalne życzenie klienta – zazwyczaj wystarczy podać tylko wymaganą średnicę otworów. Ze względu na swoją szczelność, studnie głębinowe z zabudową z polietylenu mogą być używane przez bardzo ługi czas bez ryzyka znacznego pogorszenia się stanu wody, wynikającego na przykład z przedostania się wód gruntowych do głębinowych.

Obudowy studni wykonane z tworzyw sztucznych są znacznie bardziej praktyczne niż te tradycyjne, wykonane z kręgów betonowych. Dodatkowo ich trwałość jest zwiększona przez niemal zerową przepuszczalności i możliwość tworzenia w jej budowie otworów umożliwiających stały dopływ powietrza.