You are currently viewing Podstawowe wiadomości o pompach ciepła

Podstawowe wiadomości o pompach ciepła

Generalnie pompy ciepła to urządzenia wykorzystujące niewielkie ilości energii w celu przeniesienia ciepła z jednego miejsca na drugie. Zwykle służą do odciągania ciepła z powietrza lub ziemi w celu ogrzania budynku. Można je również odwrócić w celu schłodzenia budynku. Działają podobnie jak klimatyzatory, z wyjątkiem tego, że mogą wykonywać pracę zarówno klimatyzatora, jak i pieca. 

ABC pomp ciepła w Opolu

pompy ciepła w OpoluDlatego przy zastosowaniu pomp ciepła nie jest konieczne instalowanie zarówno systemów grzewczych, jak i chłodniczych – jeden system wykonuje obie prace. Są również bardziej wydajne niż piece, ponieważ jedynie przekazują ciepło, a nie spalają paliwa, aby je wytworzyć; ale w rezultacie działają lepiej w umiarkowanym, a nie ekstremalnym klimacie. Dla osób w klimacie umiarkowanym, takim jak Arizona, Istnieją różne typy pomp ciepła, ale wszystkie działają na zasadzie wymiany ciepła, co oznacza przenoszenie ciepła z jednego miejsca do drugiego, a nie spalanie paliwa w celu jego wytworzenia. Ze względu na drugą zasadę termodynamiki ciepło w naturalny sposób przepływa z miejsca o wysokiej temperaturze do miejsca o niższej temperaturze. Wykorzystują niewielkie ilości energii, aby odwrócić ten proces, wyciągając ciepło z obszarów o niskiej temperaturze i przenosząc je do obszarów o wysokiej temperaturze – ze źródła ciepła, takiego jak ziemia lub powietrze, do radiatora, takiego jak budynek. Powszechnym typem pompy ciepła jest pompa powietrzna, która usuwa ciepło z powietrza na zewnątrz budynku i pompuje je przez wężownice wypełnione czynnikiem chłodniczym do wewnątrz. Powietrzne pompy ciepła w Opolu składają się z dwóch wentylatorów, wężownic chłodziarki, sprężarki i zaworu zmiany kierunku. Jeden wentylator służy do doprowadzania powietrza z zewnątrz przez wężownice lodówki, które przenoszą ciepło do środka, gdzie jest wydmuchiwane z wężownic przez drugi wentylator i rozprowadzane po budynku. Zadaniem zaworu zmiany kierunku jest odwrócenie przepływu czynnika chłodniczego, dzięki czemu system działa wstecznie. Zamiast pompować ciepło do wnętrza budynku, oddaje ciepło, tak jak robi to klimatyzator. Następnie czynnik chłodniczy pochłania ciepło wewnątrz pompy i odprowadza je na zewnątrz, gdzie jest uwalniane. 

Następnie czynnik chłodniczy ochładza się i wraca do środka, aby odebrać więcej ciepła. Gruntowe pompy ciepła działają w taki sam sposób, jak powietrzne, z tym wyjątkiem, że pochłaniają ciepło z gruntu lub zbiornika wodnego pod ziemią, a następnie przekazują ciepło do pomieszczenia lub odwrotnie, pracując w trybie odwróconym.