You are currently viewing Na czym polega badanie termowizyjne?

Na czym polega badanie termowizyjne?

 

Aby rozdzielnie elektryczne działały poprawnie i bezpiecznie należy przeprowadzać regularne kontrole polegające na badaniu termowizyjnym. Dzięki podwyższonej temperaturze można wykryć miejsce, w którym doszło do przegrzania instalacji i w porę rozwiązać taki problem. Żeby badanie termowizyjne było skuteczne należy wykonywać je za pomocą kamery o wysokiej rozdzielczości.

Cel badań termowizyjnych rozdzielni

kompleksowe badania termowizyjne rozdzielni elektrycznychDzięki metodzie termowizyjnej możliwa jest zdalna kontrola urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Za sprawą tej metody możliwe jest wykrywanie awarii oraz wadliwych miejsc i nie jest konieczne wyłączanie pracujących urządzeń. Kompleksowe badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych przy wykorzystaniu zjawiska wydzielania ciepła pomaga w zlokalizowaniu miejsca, w którym doszło do przegrzania lub obciążenia obwodów. Stan instalacji może pogarszać się za prawą zużycia materiału lub zbyt dużego natężenia prądu. W takim przypadki następuje wzrost wydzielanego ciepła, które można odkryć dzięki badaniom termowizyjnym. Takie badania są powszechnie stosowane, aby zapobiec groźnym awariom lub nawet pożarom instalacji elektrycznej. Jeśli instalacja działa poprawnie to temperatura nie jest podwyższona i utrzymuje się . Jeśli jednak nastąpi jej wzrost można mieć pogląd na to, że coś złego zaczyna się dziać. Dzięki badaniu termowizyjnemu możliwe jest również wykrycie wszelkich obciążeń czy uszkodzonych kabli. Badanie termowizyjne stosowane jest podczas rutynowych kontroli lub w przypadku, gdy istnieje podejrzenie awarii. Aby badanie było skuteczne operator, który dokonuje pomiarów musi posiadać duże doświadczenie i wiedzę na temat budowy oraz eksploatacji rozdzielni elektrycznych. Musi również posiadać wiedzę na temat zjawisk termicznych, które mogą zachodzić w takich miejscach. Przy wyborze osoby, która będzie dokonywała badania termowizyjnego rozdzielni należy kierować się rekomendacjami, doświadczeniem danej osoby oraz jakościom używanego przez nią sprzętu do badań.

Dzięki badaniu termowizyjnemu rozdzielni można precyzyjnie wykryć obszar, w którym doszło do podwyższenia temperatury i w porę można temu zaradzić. Dzięki prewencyjnym badaniom można uniknąć niebezpiecznych i kosztownych awarii oraz pożaru rozdzielni elektrycznej. Przy wyborze warto kierować się doświadczeniem osoby, wykonującej takie badania oraz tym, czy kamera posiada wysoką rozdzielczość.