You are currently viewing Jak wygląda badanie gruntu?

Jak wygląda badanie gruntu?

Zanim rozpocznie się realizacja większej inwestycji budowlanej konieczne jest właściwe przygotowanie. Mowa tu również oczywiście o zakupieniu niezbędnych materiałów budowlanych ale nie tylko. Równie ważne jest bowiem załatwienie niezbędnych formalności urzędowych.

W jakim celu bada się grunt?

badania gruntu poznańWszyscy wiemy, ze przed realizacją i faktycznym rozpoczęciem budowy jakiegoś większego budynku konieczne jest odpowiednie przygotowanie. Ważnym elementem takiego przygotowania jest załatwienie wszelkich niezbędnych formalności, a przede wszystkim uzyskanie pozwolenia na budowę. Aby uzyskać takie pozwolenie, trzeba wcześniej wykonać niezbędne badania, które potwierdzą, że działka nadaje się pod budowę jakiegoś obiektu. Jeżeli chodzi o badania gruntu Poznań jest tym miastem, gdzie najłatwiej jest znaleźć firmy je wykonujące. Takie badania maja potwierdzić lub wykluczyć, że budynek który powstanie na danym gruncie będzie bezpieczny. Należy bowiem zdawać sobie spraw, że jeżeli jakiś większy budynek zostałby wzniesiony na gruncie na przykład podmokłym lub mającym skłonności do osuwania czy też zalewania, mogłoby być to bardzo niebezpieczne dla jego użytkowników, oraz generować różnego rodzaju problemy podczas jego użytkowania. Stad też badanie gruntu jest obecnie wymagane przez prawo w kontekście budowy niemal każdego większego budynku, którego powierzchnia przekracza pewną dopuszczalną wartość. Badanie gruntu, z racji tego, że wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, powinno być wykonywane jedynie przez profesjonalistów. Polega ono na tym że w badanym gruncie wykonywany jest odwiert na konkretną głębokość i pobierane są próbki gleby na różnej głębokości, w celu wykonania analizy, Badanie również na celu sprawdzenie, na jakiej głębokości znajduje się najbliższe źródło wody. Po wykonaniu badania zespól badawczy sporządza ekspertyzę, która będzie podstawowym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowę danego obiektu. Zazwyczaj samo jej sporządzenie od momentu pobrania próbek nie trwa dłużej niż dwa tygodnie.

Obecnie budowa każdego większego budynku musi być poprzedzona wykonaniem odpowiednich badań, szczególności tych dotyczących jakości gruntów. Te badania są niezmiernie ważne, w kontekście bezpieczeństwa późniejszych użytkowników danego obiektu. Z tego też względu wykonywanie takich badań należy zlecać profesjonalistom.