You are currently viewing Instalacja pomp na terenie Łodzi

Instalacja pomp na terenie Łodzi

Na terenie większych miast coraz częściej zachodzi konieczność poszukiwania alternatywnych sposobów wytwarzania energii w różnych postaciach. Jest to spowodowane wzrostem cen zakupu prądu czy ciepła oraz rosnącym obciążeniem środowiska naturalnego. Większe zapotrzebowanie na energię oznacza konieczność uruchomienia dodatkowych bloków elektrowni, które nierzadko są opalane paliwami stałymi takimi jak węgiel. Proces spalania powoduje przedostawanie się do atmosfery sporej liczby zanieczyszczeń oraz szkodliwych gazów.

Budowa pomp pozwalających uzyskać energię cieplną

pompy ciepła - łódźWłaśnie dlatego wiele miast wdraża programy mające na celu zachęcić osoby prywatne oraz podmioty przemysłowe do inwestycji w nowoczesne źródła zaliczane do odnawialnych. Jednym z miast, które udostępnia środki wsparcia na takie projekty jest Łódź. Dostępne są między innymi dotacje, dofinansowania czy kredyty na warunkach preferencyjnych. Dzięki tym środkom możliwe jest zrealizowanie wielu projektów i inwestycji. Przykładem mogą być urządzenia pozwalające pozyskać energię w postaci ciepła. Mogą to być sprzęty takie jak wydajne pompy ciepła – łódź jest miastem, gdzie panują odpowiednie warunki do instalacji tych urządzeń. Co więcej wiele firm oferuje kompleksową realizację projektu w ramach świadczonych usług. Oznacza to, że jedna firma jest w stanie zrealizować projekt, montaż oraz późniejszą konserwację i serwis. Na wzrost zainteresowania pompami ciepła przekłada się również ich rosnąca wydajność oraz spadające koszty zakupu. Wszystko to wraz ze wsparciem finansowym miasta sprawia, że urządzenia te stają się bardzo atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych układów centralnego ogrzewania.

Często można spotkać również rozwiązania hybrydowe, w których działają również panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe. Produkują one energię elektryczną niezbędną do zasilania sprężarki pompy. W ten sposób cały układ staje się jeszcze bardziej ekologiczny oraz ekonomiczny. Jak widać obecnie zachodzi konieczność stosowania wielu rozproszonych źródeł zamiast kilku większych. Energia cieplna pozyskana w ten sposób może być następnie wykorzystana do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania wody użytkowej. Dzięki temu możliwe jest znaczne ograniczenie kosztów związanych z zakupem mediów z innych źródeł.