You are currently viewing Gdzie wykorzystuje się stal 1.4462?

Gdzie wykorzystuje się stal 1.4462?

W przemyśle wykorzystuje się wiele rodzajów stali. Żeby dopasować odpowiednie materiały do budowy poszczególnej konstrukcji, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu fizyki, żeby dowiedzieć się jakiego rodzaju blachy użyć do budowy odpowiedniego elementu budowlanego. Wszystko zależy od właściwości fizycznych różnych rodzajów stali, z której później wykonywane są poszczególne blachy. Jedną z takich blach jest taka o numerze 1.4462.

Właściwości stali 1.4462

blacha 1.4462W składzie takiej stali znajduje się mieszanka stopów takich pierwiastków  jak mangan, chrom, nikiel, azot i molibden. Jest to stal dwufazowa, o strukturze austenityczno – ferrytycznej. Główną właściwością blachy, wykonanej z takiej stali, jest jej odporność na korozję ogólną i międzykrystaliczną. Wykazuje się dużą plastycznością przy formowaniu jej struktury podczas spawania. Do jej wad należy to, że w temperaturze poniżej -50 stopni Celsjusza, jak i w temperaturach powyżej 250 stopni Celsjusza, traci ona swoje właściwości i zaczyna kruszeć. Blacha 1.4462 nie należy do blach, które są łatwe w obróbce. Wykorzystuje się ją wszędzie tam, gdzie potrzebne jest użycie materiałów odpornych na korozję. Najczęściej wykorzystuje się z niej drobniejsze elementy budowlane takie jak śruby, wkręty, czy pręty. Jednakże najczęściej stosuje się ją także w takich branżach przemysłowych, takich jak branża papiernicza, chemiczna, petrochemia, branża stoczniowa. Często także wykorzystuje się ją jako element konstrukcyjny urządzeń takich jak rurociągi, zbiorniki do przechowywania wody, jak i chemicznych substancji żrących takich jak siarka, instalacje transportujące ropę naftową, pojemniki do magazynowania paliw. Taka stal wykazuje szczególną odporność na działanie takich substancji jak kwas azotowy, kwas fosforowy, kwasy tłuszczowe. Często jest łączona z innymi elementami konstrukcji budowlanych, wykonanych z innych blach.

Stal 1.4462 posiada fizyczne właściwości, które umożliwiają zastosowanie tej stali do budowy urządzeń i drobniejszych elementów budowlanych, wykorzystywanych w środowiskach żrących. Jest ona odporna na korozję i na działanie kwasów, dlatego też wykorzystuje się ją przy budowie kotłów czy rurociągów w środowiskach o dużej intensywności działania kwasów i substancji płynnych na podłoże. Jej wadą może być jej kruszenie.