You are currently viewing Gdzie montuje się lustra drogowe?

Gdzie montuje się lustra drogowe?

Dbanie o bezpieczeństwo na drodze jest niezmiernie istotną kwestią, która spoczywa nie tylko na kierowcach samochodów, ale również i na zarządcach dróg. Ci drudzy muszą tak przygotować warunki na drodze, by w maksymalnym stopniu zapobiegać ryzyku wypadków. Jest to szczególnie ważne tam, gdzie warunki związane na przykład z bujnie rosnącą roślinnością mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze.

Czym są lustra drogowe?

lustro drogowe u 18aBezpieczeństwo na drodze jest kwestią niezmiernie istotną, regulowaną prawnie. Obecnie za bezpieczeństwo na drodze odpowiada również jej zarządca, który musi jak najlepiej dostosować warunki na drodze, którą zarządza. Jest to szczególnie istotne w tych miejscach, gdzie różne obiekty które stoją przy drodze, a których nie da się usunąć, mogą ograniczyć widoczność kierowców. W takich miejscach zazwyczaj ustawia się lustro drogowe u 18a. Tak jak wspomniano wcześniej, takie lustra musza być ustawiane tam, gdzie przy drodze znajdują się na przykład bloki, latarnie drogowe czy drzewa, czyli wszystkie elementy które mogą zakłócić prawidłową widoczność. Zazwyczaj takie lustra ustawia się w takich miejscach jak skrzyżowania, drogi osiedlowe, aby ułatwić kierowcom parkowanie, przy wszelkiego rodzaju drogach wyjazdowych, szczególnie przy wyjazdach z garaży czy nieruchomości prywatnych, oraz wszędzie tam, gdzie ukształtowanie terenu może utrudnić kierowcom bezpieczne wykonywanie bardziej skomplikowanych manewrów. Co ważne, lustro drogowe musi spełniać pewne warunki jeżeli chodzi o ich konstrukcję. Przede wszystkim musi się ono znajdować na wysokości minimalnie dwóch metrów, tak, aby nie stanowiło ono żadnego niebezpieczeństwa dla osób poruszających się pieszo. Z racji tego, ze lustro drogowe znajduje się na wolnej przestrzeni, musi także być odporne na wszelkiego rodzaju niekorzystne czynniki. Przede wszystkim nie może być one wykonane ze szkła, gdyż byłoby zbyt kruche – dlatego też najczęściej wykonuje się je z dodatkowo uszczelnionego, nietłukącego się szkła akrylowego.

Dbanie o zachowanie bezpieczeństwa na drodze jest obowiązkiem zarówno kierowców, jak i zarządców dróg i posesji. Powinni dbać o to, aby znajdujące się przy ulicy obiekty nie utrudniały widoczności poruszającym się po niej kierowcom. W miejscach, gdzie niekorzystne ukształtowanie terenu utrudnia zachowanie dobrej widoczności, montowane są specjalne lustra.