You are currently viewing Bezpieczny przewóz materiałów niebezpiecznych

Bezpieczny przewóz materiałów niebezpiecznych

 

Wokół nas bardzo dużo jest przedsiębiorców, którzy wytwarzają różnego rodzaju materiały niebezpieczne. Są to takie materiały, z którymi należy obchodzić się we właściwy sposób. W końcu nieodpowiednio przewożone, czy składowane mogą być szkodliwe dla ludzi, zwierząt, a także środowiska. Nic więc dziwnego, że tak dużą wagę przykłada się do regulacji prawnych.

O czym pamiętać w przypadku materiałów niebezpiecznych?

adr przewóz materiałów niebezpiecznychRegulacje te określają, w jaki sposób powinniśmy postępować z takimi materiałami. Transport tych materiałów regulują ustawy krajowe, a także ustawy międzynarodowe, z których największe znaczenie ma ADR. Jeśli chodzi o ADR przewóz materiałów niebezpiecznych regulowany jej przepisami dotyczy transportu drogowego. Materiały niebezpieczne można przewozić jedynie na określonych zasadach i mogą to robić tylko te firmy, które posiadają odpowiednie zezwolenia, a osoby odpowiedzialne za transport muszą być odpowiednio przeszkolone. Co ważne, każdy przedsiębiorca prowadzący obrót takimi materiałami musi wyznaczyć doradcę, który odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i aspekty logistyczne. Przepisy regulują również wymagania stawiane osobom, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w transporcie materiałów niebezpiecznych. Taka osoba musi mieć ukończone dwadzieścia jeden lat, odbyty kurs ADR, a także powinna mieć ukończony z wynikiem pozytywnym egzamin z tego zakresu wiedzy.

Ustawa ADR o przewozie materiałów niebezpiecznych reguluje również kwestie dotyczące pojazdów, jakimi może być prowadzony transport. Pojazd musi być dopuszczony przez okręgową stację kontroli pojazdów, a także musi być odpowiednio oznakowany. Aby więc brać udział w transporcie materiałów niebezpiecznych należny spełnić szereg wymagań, ale dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo.